Posted in: 未分類

下载大波浪,麻花影视ios版下载

荔枝视频男人影院  下载大波浪,麻花影视ios版下载

诗圣言:会当凌绝顶,一览众山小。圣人言:登东山而小鲁,登泰山而小天下。由是可知,求知求存如登山,唯其高视能远,今人几人自知?

  

故古人求知,务求高远,人心唯微,道心唯危,唯精唯一,允执厥中。

  

荔枝视频男人影院今西学盛而中学衰,西哲化分,精致自恰,而中学直指人心,所论如浮云,所指托格物,令人坠迷雾,云无所向,归无居所,虚缘实处,无以寄托。唯悟道者,或可把握,而次之人多错谬执着,以为成就。

荔枝视频男人影院  

荔枝视频男人影院故而回看当下:以我执断事,每每陷坑,怪谬不自知。所谓公知即是。因为以我为断,无处不谬,以私心动,未有不败者。

荔枝视频男人影院  

当今天下公私而己。能久长者,不辩自明。乃知天下事无他,顺道而已。反者道之动,正也天之机。不可须虞废也。

荔枝视频男人影院  

进而言之:华夏之所以为华夏,变夷也。今日中国必吸收全球文化之精髓,一变通而再创文明,神武景气,文武兼备,时也。

荔枝视频男人影院  

及见所叙文字,津津乐道,溢彩流芳,为世所赏之时,即我华族光耀天下之日。